• DOLAR
  $2.810,4900
 • EURO
  $0,7344
 • ALTIN
  $40.634,2600
 • BIST
  $144,2000
hotmail kaydolma masöz istanbul apk indir
TSK işçisine ait kanun teklifi TBMM Genel Şurasında maddeleşti (4)

TSK işçisine ait kanun teklifi TBMM Genel Şurasında maddeleşti (4)

Milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.

TBMM Genel Şurasında kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a nazaran, uzman erbaşlıktaki hizmet mühletinin birinci 5 ayını tamamlayan uzman erbaşlara, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.

Devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi öğrencileri, devre kaybettikleri müddet için genel sıhhat sigortası kapsamına alınabilecek.

Ulusal Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında misyonlu yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarda vazifeli uzman erbaş, kontratlı erbaş ve erler için mesleksel yeterlilik evrakı kaidesi aranmayacak.

Kanunla, askerlik yükümlülüğünü yerine getirdikleri misyondan daha uzun mühlet kontratlı olarak öteki bir misyonu yerine getiren kontratlı işçinin, sefer vazife emirlerinde daha deneyimli ve bilgili olduğu mukavele süresindeki misyonunun temel alınması amaçlanıyor. Buna nazaran, sefer vazife buyrukları, öncelikle kontratlı erbaş ve er olarak misyon yapılan sınıf, branş, ihtisas ve rütbe asılları dikkate alınarak çıkarılacak.

Dövizle askerliğe kur farkı düzenlemesi

TBMM üyelerinin milletvekili sıfatını taşıdıkları mühlet boyunca taşıdıkları temsil yükümlülüklerinin, askerlik hizmeti yükümlülüğüyle bölünmemesi için milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.

Dövizle askerlik hizmeti için başvuranların ödeyecekleri bedelin, kur farkından ötürü olumsuz etkilenmesinin engellenmesi maksadıyla, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz ölçüsünün yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna nazaran avro yahut karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinde peşin ödeyecek.

Ahenk düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulusal Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığının Ulusal Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait mevzuatta ahenk düzenlemesi yapılıyor.

Buna nazaran, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarınca faaliyette bulunan amatör askeri spor kulüplerinin kurulması için Ulusal Savunma Bakanlığının müsaadesiyle ilgili makamlara müracaat edilecek.

Garnizon komutanlığı vazifesinin hangi kıta kumandanı yahut kurum amiri tarafından yapılacağı, Ulusal Savunma Bakanlığınca düzenlenecek.

Ulusal Savunma Bakanlığının müsaadesi ile orduevi ve bağlısı şubeler, askeri gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri; özel, mahallî yahut kış eğitim merkezleri; muhtaçlık görülen yerlerde, rehabilitasyon merkezleri kurulabilecek; gazi ahenk meskenleri ve refakatçi misafirhaneleri ile kreş, gündüz bakımevleri ve özel bakım merkezleri açılıp işletilebilecek.

Barışta harika hallerde, Ulusal Savunma Bakanının buyruğu ile kıymetli şahıslar yahut misyon ve hizmetler için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilecek.

Ulusal Savunma Bakanlığı takımlarında özel nitelikli olarak gösterilen vazife yerlerine atanan sivil memurlar, Ulusal Savunma Bakanlığı toplumsal tesislerinden görevlendirildikleri takım derecesindeki subaylar üzere istifade edecek.

Subay hizmet takımları, Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek

Her yıl 30 Ağustos’tan sonra uygulanacak subay hizmet takımları; rütbe, sınıf, varsa branşı belirtilerek Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından hizmet gereksinimine nazaran tespit edilecek.

Fiili hizmet müddeti uzatılacak albay sayısı, Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planında belirlenmiş yıllık subay yetiştirme ölçüsünün yüzde 3’ünün altında olması halinde, bu orana kadar artırılabilecek.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin astsubay takımları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı belirtilerek, Ulusal Savunma Bakanlığınca tespit edilecek.

Bakanlık takım ve kuruluşunda yer alan kurumlarda gerekli uzmanlık kollarında ve gereksinim duyulan branşlarda yurt içinde tahsil için general ve amirallere ve düzenleme kapsamına giren başka işçiye, Ulusal Savunma Bakanlığınca, özlük hakları gizli kalmak koşuluyla tahsil mühleti kadar yahut eğitim öğretim programının özelliğine nazaran ve programın safhaları dikkate alınarak gereksinim duyulan müddetlerde kısımlar halinde müsaade verilebilecek.

Başka devletler ve memleketler arası kuruluşlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup şahıslara tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ilişkin rozet ve minyatürler, Ulusal Savunma Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra yönetmelikte belirlenecek temellere nazaran takılabilecek.

Verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Ulusal Savunma Bakanlığınca tescil edilerek numaralanacak.

Prestiji rütbe, yurt dışı daima misyona atananlara Ulusal Savunma Bakanlığı, yurt dışı süreksiz misyonla görevlendirilenlere ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından verilebilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik süreçleriyle ilgili takım ve teşkilatlanma, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. Belirlenen bu takım ve teşkilat Ulusal Savunma Bakanlığınca onaylanacak.

Barış periyodunda seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ait Cumhurbaşkanının misyon, yetki ve sorumlulukları ortasında yer alan unsurlardan kimilerinin içerikleri şöyle değiştirilecek:

“Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların gerektirdiği hallerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine yahut yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına, Ulusal Savunma Bakanının görüşlerini de dikkate alarak karar vermek.

Seferberlik ve savaş halinin şimdi ilan edilmemiş olduğu lakin savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran periyotlarında, muhtaçlık duyulacak araç, mal ve hizmetlere ait kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin imkanların Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Ulusal Savunma Bakanlığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekat denetimine verilmesini sağlamak.”

Kanunla, Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Kontratlı Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, mukavele müddetleri; seferberlik, savaş yahut silahlı çatışmayı gerektirecek hal ile savaş hallerinde kuvvet kumandanları, Jandarma Genel Kumandanı ve Kıyı Güvenlik Kumandanı’nın göstereceği gerek üzerine, durumun devamı süresince ilgisine nazaran Ulusal Savunma Bakanlığı yahut İçişleri Bakanlığının onayı ile talebe bakılmaksızın uzatılabilecek.

Görüşmelerden

YETERLİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türk ordusunun, vatandaşlarını terörizm tehdidinden korurken, siyasi partiler olarak her türlü siyasi farklılığı bir kenara bırakarak terörle çabaya faal katkı sunmaları gerektiğini kaydetti.

Örs, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hükümetlerin değil, Türk milletinin ordusu olduğunu, bu nedenle her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulması gerektiğini lisana getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “bekçi, polis, asker yasalarını” görüştüklerini belirterek, “Elbette konuşalım fakat bu toplumun bir ekonomik krizi yok mu? Meclis’te sırf güvenlikçi bakışı kutsamak üzerine konuşmalar yapılıyor. Atanamayan öğretmenlerin, emeklilikte yaşa takılanların meseleleri askerin problemlerinden daha mı az kıymetli?” diye sordu.

Paylan, Meclisin gündeminin, toplumun huzuru ve refahı olması gerektiğini söz etti.

MHP Küme Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Paylan’ın, Meclis’in, güvenlikçi anlayışla, halkın muhtaçlıklarını görmezden gelerek hareket ettiği telaffuzunu kabul etmediğini, bunun Meclis’e haksızlık olduğunu belirtti. Bülbül, Meclis’in, vatandaşların toplumsal, ekonomik kahırlarına yönelik çok değerli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini anlattı.

Bülbül, “Türkiye’nin, bölgesinde yaşadığı bu kadar külfet içerisinde yapmak durumunda olduğu ve gayrisafi ulusal hasılası açısından bakıldığında son derece küçük sayılara tekabül eden bu harcamaları, kalkıp güya Türkiye delirmişçesine silahlanma içerisindeymiş üzere göstermek devletimize, milletimize büyük bir haksızlıktır. Türkiye’de bugün, eğitime, sıhhate ve toplumsal güvenliğe yapılan harcamalar savunma harcamalarının üzerindedir. ” diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en üsten en alta kadar yer alan bütün kahramanların, kendileri için değer biçilmez ehemmiyette ve kıymette olduğunu söyledi. Yönter, uzman çavuşların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adeta omurgası niteliğinde olduğunu, haklarını ödeyemeyeceğini kaydetti.

Yönter, “Bizim başımızdan kan akarken ‘milli savunmaya, silaha niçin kaynak ayırıyorsunuz’ diyenler evvel aynaya bakacak ve kendilerini sorgulayacak. Bu, gerçek bir lisan değil. Esnafımızın, memurumuzun, işsizimizin, çalışanlarımızın de hakkını konuşacağız lakin askerimizi, polisimizi, bekçilerimizi vazife yapan öteki kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla mukayese etmek biraz haksızlık.” değerlendirmesinde bulundu.

Kanun teklifinin, 40 yaşını doldurmuş, komando branşındaki kahramanlara takım getirdiğine işaret eden Yönter, farklı branşlarda uzman çavuş misyonunu yapanların olduğunu anımsattı. Yönter, bütün branşlarda, bütün sınıflarda vazife alanların takıma alınmasını talep etti.

CHP Küme Başkanvekili Özgür Özel, uzman çavuşların acil sıkıntılarına tahlil bulunması için TBMM Ulusal Savunma Komitesi üyesi milletvekillerinin ortak çalışarak bir kanun teklifi hazırlamalarını önerdi.

Özel’in bu açıklaması üzerine kelam alan MHP Küme Başkanvekili Bülbül, uzun müddettir uzman çavuşların mağduriyetlerinin giderilmesi için uğraş sarf edildiğini anımsatarak, “MHP, yalnızca uzman çavuşlarımızın değil Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün kademelerinde bulunan subay, astsubay, sivil memurlarla ilgili hangi mağduriyeti tespit edebildiyse bunların tahlili için içtüzüğün verdiği imkanlar çerçevesinde kendi yasama faaliyetlerini yürütmektedir. Cumhur İttifakı içerisinde bu sorunların çözülmesi, devletimizin, bütçemizin imkanları dahilinde bunun hallolmasıyla ilgili MHP, bir hassasiyet içerisindedir.” değerlendirmesini yaptı.

-“FETÖ’cü taktiği”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde çıplak arama yapıldığı tarafındaki açıklamasının akabinde ülkede bu bahsin gündem olduğunu söyledi. Cezaevlerinde kendisine çıplak arama yapıldığını tez edenlerin sözlerini aktaran Gergerlioğlu, Türkiye’deki cezaevlerinde çıplak arama yapılmadığı istikametindeki açıklamalar karşısında özür beklediğini kaydetti.

AK Parti Küme Başkanvekili Hasret Varlıklı, Gergerlioğlu’nun bu sav üzerinden uzun müddettir kendisini amaç gösterdiğini, bununla ne yapmaya çalıştığını pek âlâ bildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bu FETÖ’cü taktiği… Nasıl? Bu beşerler şunu yapmaya çalışıyorlar: Vakti vaktinde bu başörtüsü yasakları varken FETÖ’cülerin başındaki adam, ‘Başörtüsü füruattır.’ demişti. Yani bizim başörtüsüyle alakalı uğraşımızı sonuna kadar baltalamıştı. Artık çıkıyorlar, hapishanede ne kadar FETÖ’cü bayan varsa, başörtüsü savunucusu oldular. Daha önce bunu reddedenler, bunun savunucusu oldular. Ben, FETÖ’cülerin materyali değilim, ben AK Parti Küme Başkanvekiliyim. Herkes haddini bilsin. Maksat gösterilerek demek isteniyor ki; ‘Bir sürü başörtülü bayana bu iğrençlik yapılıyor ve Hasret Güçlü, başörtülü bir bayan, başörtülü Küme Başkanvekili buna müsaade ediyor.’ Bu olacak iş değildir. Siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz.

Siz kendi kampanyalarınızı, kendi adamlarınız üzerinden, Hüda Kaya üzerinden yapın. Benim adımı niye kullanıyorsunuz kampanyanız için? Bizim ismimizi hiçbir şey için suistimal etmeyin. Ben kime yanıt vereceğime, ne vakit karşılık vereceğime kendim karar veririm. Ne ben ne arkadaşlarım ne de AK Parti sizin kampanyanızın yüzüdür, kendi işinizi kendiniz görün.”

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin kabul edilmesinin akabinde birleşimi, 23 Şubat Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Baş Görev Hal Kur Süre

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

Sponsorlu Bağlantılar
reklam