• DOLAR
  $1.961,83
 • EURO
  $0,4105
 • ALTIN
  $29.073,84
 • BIST
  $67,3
hotmail kaydolma masöz istanbul apk indir
Dünya insan hakları günü kutlama bildirileri ve kelamları nelerdir?

Dünya insan hakları günü kutlama bildirileri ve kelamları nelerdir?

Bildirge, tarihteki en ağır ve sıkıntı olan insan hakları ihlallerinin yaşandığı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, her bir bireyin özgür, eşit ve onurlu bir formda yaşamasına dayanmaktadır. Birebir vakitte devletlerin milletlerarası bir evrak etrafında bir ortaya gelmesiyle mümkün olacağı fikrine dayanmaktadır. Yaşama hakkımız başta olmak üzere tüm haklarımıza insan onuruna yaraşır bir halde erişmemizi hedeflemiş oluruz. Hangi insan hakları günü iletilerini paylaşacaksınız? 10 Aralık dünya insan hakları günü iletileri ve kelamları nelerdir? Bütün bilgiler haberimizdedir…

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ BİLDİRİLERİ

Dünya insan hakları günü bildirilerini, sevdiklerinizle, aile, dost ve iş arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz hoş ve manalı bildirileri sizler için derledik. Yakın etrafınızla dünya insan hakları günü iletilerinizi paylaşabilirsiniz. Birebir vakitte,

ortalarından seçeceğiniz bu manalı bildirileri toplumsal medya hesaplarınızdan da paylaşım yaparak farkındalığınızı göstermiş olursunuz.

İnsan Hakları Üniversal Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Paylaşılan insanlığımız bu üniversal bedellere dayanmaktadır.

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Ferdî hürriyetler kutsaldır.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

Benim naçiz bedenim elbette bir gün toprak olacaktır, lakin Türkiye Cumhuriyeti ebediyen payidar kalacaktır. -Atatürk-

Bütün beşerler özgür ve eşit doğarlar.

Ulusal kinlerin üstünde, insanlık muhabbeti vardır.

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ İLETİLERİ

10 Aralık dünya insan hakları günü bildirilerinizi yakın dostlarınızla paylaşmanız için en hoş ve en manalı bildirileri buradan seçip paylaşabilirsiniz. 10 Aralık İnsan Hakları Günü ilgili söylenmiş en hoş kelamları sizler için topladık. Bu özel günde insan hakları ismine söylenmiş en hoş kelamları toplumsal platformlarda paylaşabilirsiniz. İşte, en hoş 10 Aralık İnsan Hakları Günü bildirileri:

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir

İnsan, insanın efendisi olamaz.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Şahsî hürriyetler kutsaldır.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir

İnsan, insanın efendisi olamaz.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Şahsî hürriyetler kutsaldır.

İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ KELAMLAR

Dünya insan hakları ile ilgili en manalı ve hoş kelamları arkadaşlarınızla, aile etrafınızla bu sözlerle kutlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle bu manalı günü bu sözlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıyeten toplumsal medya platformlarında bu kelamları paylaşarak farkındalığınızı ortaya koymuş olursunuz.

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. -Socrates-

Bir tek bireye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. -Montesquieu-

İnsan her vakit kahraman olamaz lakin her vakit insan olabilir. -Bacon-

Beşerler doğuştan eşittirler ancak bunu, sonuna kadar sürdüremezler. -Montesquieu-

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün meblağ. -Konfüçyus-

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. -F.W.Warrar-

Allah hürriyeti lakin onu arayanlara verir. -D. Webster-

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan niyet, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. -Milton-

İnsan ekseriyetle diğerlerine sürmek istediği çamura bulanır. -Cenap Şahabettin-

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan niyet, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. -Milton-

Adil olmayan millet hür de olmaz. -E.D.Sieys-

Gençler yüreğimizi destek ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en değerli timsali olacaksınız. Yükselen yeni jenerasyon, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. -Atatürk-

Ferdî hürriyetler kutsaldır.

İNSAN HAKLARI KOZMİK BİLDİRGESİ UNSURLARI

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin organik yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlükçü, adalet ve barışın temeli olduğunu bildirgede, insan haklarını göz arkası etmenin ve hor görmenin vurgusu yapılıyor.

Ayrıyeten, insanlığın vicdanında infial uyandıran barbarca ve makus hareketlere yol açtığını ve insanların endişe ve yoksulluktan kurtulması, konuşma ve inanma özgürlüğüne sahip olacağı bir dünyanın ortaya çıkmasını ümid ediliyor. Bunun yanı sıra, insanların en yüksek hasreti olarak ilan edilmiş bulunduğunu, insanın zorbalık ve baskıya karşı son deva olarak baş kaldırmak zorunda kalmaması için insan hakları bildirgesi yayınlanmıştır. İnsan haklarının hukukun egemenliği ile korunmasının kıymetli olduğuna vurgu yapılır.

İşte, insan hakları üniversal bildirgesi unsurları:

Unsur 1: Bütün beşerler özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Unsur 2: a) Herkes ırk, renk, cinsiyet, lisan, din, siyasal ya da diğer tipten kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş yahut öteki çeşitten statü üzere rastgele bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.

b)Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği diğer yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukukî ya da milletlerarası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.

Unsur 3:Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

Husus 4:Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her cinsten kölelik ve köle ticareti yasaktır.

Husus 5: Hiç kimseye azap ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.

Unsur 6: Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

Husus 7:Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye muhalif rastgele bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

Unsur 8: Herkesin anayasa ya da maddeyle tanınmış temel haklarını ihlal eden hareketlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle aktif bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.

Husus 9: Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Husus 10: Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine rastgele bir hata isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır.

Unsur 11: a)Kendisine cezai bir kabahat yüklenen herkesin, savunması için gerekli olan tüm garantilerin tanındığı, kamuya açık bir yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya nazaran kanıtlanıncaya kadar hatasız sayılma hakkı vardır.

b)Hiç kimse, işlendiği sırada ulusal ya da memleketler arası hukuka nazaran hata oluşturmayan rastgele bir fiil yapmak ya da yapmamaktan ötürü hatalı sayılamaz. Kimseye, cürmün işlendiği sırada maddelerde öngörülen cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Husus 12: Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, konutuna ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz, onuruna ve ismine saldırılamaz. Herkesin, bu üzere müdahale ya da taarruzlara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

Husus 13: a) Herkesin, her Devletin sonları içinde seyahat ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.

b) Herkes, kendi ülkesi de dahil, rastgele bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir.

Husus 14:a) Herkesin, daima baskı altında tutulduğunda, diğer ülkelere sığınma ve kabul edilme hakkı vardır.

b) Sahiden siyasal nitelik taşımayan hatalardan kaynaklanan ya da Birleşmiş Milletlerin maksat ve unsurlarına ters fiillerden kaynaklanan kovuşturma durumunda, bu hak ileri sürülemez.

Husus 15: a)Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır.

b) Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan mahrum bırakılamaz, kimsenin uyrukluğunu değiştirme hakkı yadsınamaz.

Husus 16: a) Yetişkin erkeklerle bayanların, ırk, uyrukluk ya da din bakımından rastgele bir sınırlama yapılmaksızın, evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır. Evlenmede, evlilikte ve evliliğin bozulmasında hakları eşittir.

b)Evlilik, lakin evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.

c)Aile, toplumun doğal ve temel ünitesidir; toplum ve Devlet tarafından korunur.

Husus 17: a) Herkesin, tek başına ya da diğerleriyle paydaşlık içinde, mülkiyet hakkı vardır.

b)Kimse mülkiyetinden keyfi olarak mahrum bırakılamaz.

Unsur 18: Herkesin fikir, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din yahut inancını değiştirme özgürlüğünü ve din yahut inancını, tek başına yahut topluca ve kamuya açık yahut özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama özgürlüğünü de kapsar.

Husus 19: Herkesin kanaat ve söz özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve rastgele bir yoldan ve ülke hudutlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma özgürlüğünü de kapsar.

Unsur 20: a) Herkes, barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir.

b)Hiç kimse, bir örgüte üye olmaya zorlanamaz.

Unsur 21: a) Herkes, direkt ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin idaresine katılma hakkına sahiptir.

b) Herkesin, ülkesinde kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır.

c) Halk iradesi, hükümet otoritesinin temelini oluşturmalıdır; bu irade, genel ve eşit oy hakkı ile saklı ve hür oylama yoluyla, muhakkak aralıklarla yapılan dürüst seçimlerle belirtilir.

Husus 22: Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, toplumsal güvenliğe hakkı vardır; ulusal uğraşlarla, milletlerarası işbirliği yoluyla ve her Devletin örgütlenme ve kaynaklarına nazaran herkes insan onuru ve kişiliğin özgür gelişmesi bakımından vazgeçilmez olan ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Husus 23: a)Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli şartlarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

b)Herkesin, rastgele bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit fiyata hakkı vardır.

c) Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir ömür sağlayacak seviyede, adil ve elverişli fiyatlandırılmaya hakkı vardır; bu, gerekirse, öbür toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir.

d) Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

Husus 24: Herkesin, dinlenme ve boş vakte hakkı vardır; bu, iş saatlerinin makul ölçüde sonlandırılması ve makul aralıklarla fiyatlı tatil yapma hakkını da kapsar.

Husus 25: a)Herkesin, kendisinin ve ailesinin sıhhati ve güzel yaşaması için kâfi yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giysi, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi kontrolünün dışındaki şartlardan kaynaklanan öteki geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.

b)Anne ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları vardır. Tüm çocuklar, evlilik içi ya da dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın, tıpkı toplumsal muhafazadan yararlanır.

Husus 26: a)Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından birinci ve temel tahsil basamaklarında parasızdır. İlköğretim zaruridir. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek tahsil, yeteneğe nazaran herkese eşit olarak sağlanır.

b)Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinî kümeler ortasında anlayış, müsamaha ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı müdafaa yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.

c) Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.

Husus 27: a)Herkes, topluluğun kültürel ömrüne özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun faydalarını paylaşma hakkına sahiptir.

b)Herkesin kendi yaratısı olan bilim, yazın ve sanat eserlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Unsur 28: Herkesin bu Bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.

Husus 29: a)Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine imkan sağlayan tek ortam olan topluluğuna karşı ödevleri vardır.

b)Herkes, hak ve özgürlüklerini kullanırken, lakin oburlarının hak ve özgürlüklerinin yeterince tanınması ve bunlara hürmet gösterilmesinin sağlanması ile demokratik bir toplumdaki ahlak, kamu nizamı ve genel refahın adil gereklerinin karşılanması gayesiyle, maddeyle belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir.

c) Bu hak ve özgürlükler, hiçbir şartta Birleşmiş Milletlerin maksat ve unsurlarına alışılmamış olarak kullanılamaz.

Husus 30: Bu Bildirgenin hiçbir kararı, rastgele bir Devlet, küme ya da bireye, burada belirtilen hak ve özgürlüklerden rastgele birinin yok edilmesini amaçlayan rastgele bir aktiflikte ve aksiyonda bulunma hakkı verecek halde yorumlanamaz.

Gündem

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Eşit Hak insan Madde Özgür

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

instagram takipçi satın al